Weź udział w konferencji biznesowej i networkingu!

Wejdź w relacje z firmami, które pomogą Ci realizować Twoje ambitne plany biznesowe w Europie.

  O Konferencji
  [Silesia at Expo Dubai]

  Konferencja gospodarcza InSilesia at Expo Dubai to centralny punkt na mapie potencjału gospodarczego najbardziej dynamicznego z polskich regionów – śląskiego.

  Ten region kojarzony jest przede wszystkim z przedsiębiorstwami, które z sukcesem wykorzystują nowe technologie: informatyczne, telekomunikacyjne, medyczne, lotnicze, inżynieryjne do budowania wartości na ścieżce innowacji. Centralne ulokowanie regionu na kontynencie europejskim sprawia, że jest to wyśmienite miejsce dla poszukiwania partnerów gospodarczych oraz stawiania pierwszych kroków w podboju europejskiego rynku. Weź udział w konferencji gospodarczej InSilesia at Expo Dubai i…
  • usłysz historie sukcesów przedsiębiorców, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w Polsce, w województwie śląskim – w regionie o niesamowitym potencjale gospodarczym, wyjątkowym położeniu geograficznym i kulturze przedsiębiorczości stawiającej na szczerość, zaufanie i partnerskie relacje
  • zbuduj network niezbędny do realizacji Twoich celów biznesowych
  • wejdź w relacje z firmami, które pomogą Ci realizować Twoje ambitne plany za sprawą ich wewnętrznego potencjału
  • zbuduj partnerstwa z najciekawszymi śląskimi firmami i wspólnie z nimi zdobywaj rynki: Europejskie, Bliskiego Wschodu, Afrykańskiego, Ameryk… lub ten globalny!

  Spotkanie biznesowe
  [Nasza misja]

  Konferencja gospodarcza to czas, w którym śląskie przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować się przed ich potencjalnymi partnerami. To czas, który posłużyć ma zbudowaniu mostów porozumienia niezbędnych do budowania obustronnie korzystnych relacji – niezbędnych do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych. To  także czas, który umożliwi im płynne przejście do networkingu, a później do kolejnych kroków niezbędnych do zaistnienia właściwej współpracy między śląskimi podmiotami oraz międzynarodowymi podmiotami przekonanymi o ich atrakcyjności i unikatowości.

  Zobacz co będzie się działo?
  [AGENDA - PLAN WYDARZENIA]
  30 stycznia 2022, Dubai Expo, Pawilon Polski

  15:00 – 16:00

  REGISTER & NETWORK

   

  Pragmatyczna rejestracja na konferencję gospodarczą oraz pierwsze spotkania networkingowe. Sesje spotkań pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami oraz ich potencjalnymi partnerami dedykowane będą budowaniu i pogłębianiu relacji, które doprowadzić mają do korzystnej dla obu stron współpracy.

  16:00 – 16:30

  OPENING CEREMONY

   

  OFICJALNE ROZPOCZĘCIE I POWITANIE GOŚCI

  Maciej Kautz, Master of Ceremony

  Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
  Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  Marcin Krupa, Prezydent Katowic
  Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020
  Adam Mokrysz, Prezes Zarządu, Grupa Mokate SA

  16:30 – 18:30

  SHOW & TELL

  ŚLĄSK TO… NOWOCZESNY TRANSPORT
  Stork jet
  Arkadiusz Adamek, STORKJET
  https://storkjet.com
  CFD Semi
  Jacek Hanke, CFD-SEMI
  https://www.cfdsemi.com
  ŚLĄSK TO… EKSPERCKA WIEDZA

  prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego

   

  Prevac
  Adam Dziwoki, PREVAC
  https://www.prevac.pl
  Progresia nmat
  Adrian Kukofka, PROGRESJA NEW MATERIALS
  https://progresja-nmat.com
  Eco bi tech
  Sebastian Adamek, ECOBIOTECH
  https://ecobiotech.pl
  ŚLĄSK TO… NOWOCZESNY PRZEMYSŁ

  Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

  APA Group
  Artur Pollak, APA Group
  https://apagroup.pl/
  Rossa Silesia Expo 2022
  Stanisław Rosa, Rosa
  https://rosa.pl
  ŚLĄSK TO… NOWOCZESNA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

  Marek Sieling-Golab, Lider, KWK Promes

  Wood core house
  Piotr Góralczyk, WOOD CORE HOUSE
  https://www.woodcorehouse.pl/
  Agit
  Jerzy Dubiński, AGIT
  http://www.agit-poland.pl
  ŚLĄSK TO… NOWOCZESNA OPIEKA MEDYCZNA

  prof. dr hab. n.med. Michał Zembala, Koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca

  Acellmed
  Wojciech Czardybon, ACELLMED
  https://acellmed.pl

  18:30 – 18:35

  CONFERENCE CLOSING

   

  Krystian Stępień, Prezes Funduszu Górnośląskiego SA

   

  18:35 – 19:00

  NETWORKING

   

  Kulminacyjny moment całej konferencji gospodarczej. Sesje spotkań pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami oraz ich potencjalnymi partnerami dedykowane będą budowaniu i pogłębianiu relacji, które doprowadzić mają do korzystnej dla obu stron współpracy.

  19:00 – 19:30

  TALK & VISIT

   

  Okazja do tego, aby poznać walory regionu – Śląska oraz kraju – Polski. Sposobnością do tego będzie zwiedzanie polskiego pawilonu na EXPO Dubai 2020 w towarzystwie potencjalnych partnerów biznesowych oraz reprezentantów Województwa Śląskiego.
  PRELEGENCI
  Jakub Chełstowski
  Jakub Chełstowski, Marszałek
  Województwo Śląskie
  Wojciech Kałuża
  Wojciech Kałuża, Wicemarszałek
  Województwo Śląskie
  Janusz Michałek
  Janusz Michałek, Prezes
  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
  Piotr Kowalski
  Piotr Kowalski, Wiceprezes Zarządu
  Śląski Klaster Lotniczy
  Marek Ziębala
  prof. dr hab. n.med. Michał Zembala
  Koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca
  DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

  Insider Perspective


  dowiesz się bezpośrednio od przedsiębiorców z Polski jak zwiększać zasięg Twojego biznesu o nowe rynki

  Sharing is Caring


  poznasz tajniki budowania biznesu w Województwie Śląskim, w Polsce, w krajach CEE wypowiedziane przez przedsiębiorców, którzy budowali biznes w regionie, a obecnie tworzą firmy o globalnym zasięgu

  Givers Gain


  zyskasz cenne rady, wskazówki, pomoc ze strony polskich przedsiębiorców starannie wyszukanych, którzy budowanie biznesu na fundamencie relacji, szczerości i zaufaniu mają w swoim DNA

  Pay it Forward


  poznasz przedsiębiorców wywodzących się ze Śląskiego, którzy odnoszą sukcesy w całym regionie CEE, zapoczątkujesz relacje, które i Tobie pomogą odnosić sukcesy na nowych rynkach
  REGION
  [Śląsk lider w Europie]

  Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy do liderów w Europie i na świecie. Zajmuje ono drugie miejsce w kraju pod względem wytwarzanego produktu krajowego brutto – to ponad 12% PKB Polski. W regionie swoją działalność prowadzi około 482 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Region szczyci się największym wolumenem sprzedaży za granicę, którego wartość szacowana jest na około 13% krajowego eksportu. O innowacyjności województwa śląskiego świadczy ciągły rozwój inteligentnych specjalizacji: medycyny, energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, zielonej gospodarki a także przemysłów wschodzących.

  Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest regionem o najwyższym wskaźniku ludności miejskiej (około 77%), odznacza się również największą w Polsce gęstością zaludnienia (około 370 osób/km²). Na obszarze stanowiącym niecałe 4% powierzchni Polski żyje ponad 4,5 miliona mieszkańców, tj. ponad 12% ludności kraju. W promieniu 100 km od Katowic mieszka 8,5 miliona osób.

  Wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone tereny inwestycyjne, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, sprawna współpraca między samorządem regionalnym a miastami i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe – to siła ekosystemu gospodarczego województwa śląskiego.

  Śląskie położone jest w sercu Europy. Od południa graniczy z Republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.


  Projekt pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  logo unijne